mINDMOVE

I Mindmove, arbejder vi både med vores bevidsthed og med vores underbevidsthed og opnår dermed, den optimale påvirkning og boost, imod ønsket udvikling og bedre præstationer.

Isbjerget

under overfladen

Mindmoves teoretiske og praktiske grundlag er skabt, ud fra den nyeste forskning om, hvordan din hjerne fungerer i forandringsprocesser. Dine præstationer og synlige adfærd er egentlig bare toppen af isbjerget- og som vi alle ved, er den synlige del af isbjerget, den lille del. 

Under overfladen af isbjerget, ligger dine følelser/ tanker og overbevisninger. I Mindmove, arbejder vi både med vores bevidsthed og med vores underbevidsthed og opnår dermed, den optimale påvirkning og boost, imod ønsket udvikling og bedre præstationer.

Jeg er blevet afklaret omkring min karriere og min lederstil, gennem indsigtsfulde samtaler med Vibeke. Det har været meget værdifuldt for mig.

-- Henrik Carstensen
Har du brug for retning?
Kom i gang i dag

Copyright © 2021 Mindmove - Mentaltræning All Rights Reserved

Adresse: Godthaabsvej 8, 4300 Holbæk
Tel: +45 3131 7478
Email: vn@mindmove-mentaltraening.dk
Mindmove Mentaltræning
CVR: 4105 2325